business plan competition rules score.com business plan cause and effect essay on obesity paper capture recognition service unexpectedly terminated glencoe mcgraw-hill geometry homework practice workbook
Зображення користувача vmsidorenko.

Сидоренко Валерій Миколайович

Биография: 

Кандидат технічних наук, доцент.

 Закінчив фізичний факультет Харківського державного університету ім. М. Горького в 1992 році і факультет комп’ютерних наук Харківського національного університету радіоелектроніки в 2002 році. Кандидат технічних наук (2010 р.),  доцент (2012). На кафедрі з 1994 року. 

Дисципліни, що викладаються: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Алгоритми та методи обчислень», «Обробка сигналів та зображень», «Основи інтелектуального аналізу даних».

Коло наукових інтересів: інтелектуальний аналіз даних, Data Mining, Data Science (зокрема: інформаційні технології моніторингу, інформаційного впливу та управління в соціальних мережах), обробка сигналів та зображень, математичне та метрологічне забезпечення комп’ютеризованих систем моніторингу електромеханічного обладнання.

Посилання:

Основні наукові праці   

LinkedIn   

З 2008 р. співпрацює з компанією BaseGroup Labs (РФ) у рамках партнерської програми для ВНЗ у галузі освіти).

Наукова співпраця з Computer Science and Management Group Universite de Monc (Бельгія) та Instituto Superior Dom Afonso III (Португалія).

Учасник робочої групи проекту Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти «Рамка цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» (Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens – dComFra, 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2CBHE-SP).

Підготував кандидата наук зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології