Зображення користувача vmsidorenko.

Сидоренко Валерій Миколайович

Биография: 

Закінчив фізичний факультет Харківського державного університету ім. М. Горького в 1992 році і факультет комп’ютерних наук Харківського національного університету радіоелектроніки в 2002 році. Кандидат технічних наук (2010 р.),  доцент (2012). На кафедрі з 1994 року. 

Основні етапи педагогічної та наукової діяльності у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації:

 • 1992р.–1993р. – старший лаборант кафедри фізико-математичних дисциплін Глухівського державного педагогічного інституту;
 • 1993р.–1994р. – молодший науковий співробітник відділу технології і стандартизації Інституту луб’яних культур УААН.
 • 1994р.–1999р. – асистент кафедри комп’ютерної техніки та програмування Кременчуцького філіалу Харківського державного політехнічного університету;
 • 1999р.–2010р. – старший викладач кафедри комп’ютерних та інформаційних систем Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського;
 • з 03.12.2010 р. і по теперішній час – доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних систем Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
 1. Коло наукових інтересів: математичне та метрологічне забезпечення комп’ютеризованих систем моніторингу електромеханічного обладнання, обробка сигналів та зображень, аналіз даних, Data Mining.
 2. Дисципліни, що викладаються:

 – «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Методи оптимізації», «Дослідження операцій», «Обробка сигналів та зображень», «Надійність, контроль і діагностика комп’ютерних систем», «Основи інтелектуального аналізу даних», виробнича та переддипломна практика; (Probability Theory and Mathematical Statistics, Operational Research, Optimization methods, Reliability, Control and Diagnostics of Computer Systems, Data Mining, Production and pre-diploma practice), («Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимизации», «Исследование операций», «Обработка сигналов и изображений», «Надежность, контроль и диагностика ЭВМ», «Основы интеллектуального анализа данных», производственная и преддипломная практика).

 1. Списки та електронні варіанти матеріалів знаходяться у папках з відповідними назвами.
 2. Монографія: Сидоренко В. М., Чорний О. П., Родькін Д. Й., Осадчук Ю. Г. Корекція електричних сигналів силових кіл електроприводів у комп’ютеризованих системах моніторингу. Монографія. – Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2011. –  228 с.
 3. - З 2008 р. співпрацює з компанією BaseGroup Labs (РФ) у рамках партнерської програми для ВНЗ у галузі освіти.

співпраця з  Computer Science and Management Group Universite de Monc (Бельгія) (співкерівництві аспірантурою).

 1. Основні розробки:
 • Розробка методології оцінки параметрів інформативних сигналів у комп’ютеризованих системах моніторингу електромеханічних систем. Розробка відповідного програмного забезпечення. (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на службові твори  № 8436, № 12522) 
 • Розробка регресійних моделей для прогнозування ефекту виправлення косоокості людини на основі даних рецесії окорухових м’язів на базі пакету Statgraphics.
 • Побудова моделі прогнозу динаміки захворюваності на інфаркт міокарда по м. Кременчук Полтавської обл. з урахуванням циклів сонячної активності на базі пакету Statgraphics.