Зображення користувача ogslavko.

Славко Олена Геннадіївна

Биография: 

Закінчила факультет електроніки та комп`ютерної інженерії Кременчуцького державного університету в 2008 році, факультет економіки Кременчуцького державного університету 2010, аспірантуру при Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського в 2011 році. Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології з 2012 року. Має 56 наукових публікацій і 10 науково-методичних публікації. Проходила стажування в рамках програми МОНмолодьспорту України в Інституті динаміки і коливань Технічного університету м. Брауншвайг (Німеччина), стипендіантка DAAD.

Коло наукових інтересів: моделювання та ідентифікації процесів передачі мережних даних в умовах параметричної невизначеності та нестаціонарності, Quality of Service, NGN-мережі.

Дисципліни, що викладаються:

- адміністрування комп’ютерних систем і мереж,

- дослідження і проектування комп’ютерних мереж,

- комп’ютерні системи,

- напрямки досліджень і розвитку комп’ютерних систем і мереж,

- обчислювальна техніка,

- паралельні та розподілені обчислення,

- інформаційна стійкість комп’ютерних технологій і мереж,

- сучасні операційні системи,

- проектування комп’ютерних систем і мереж.