the gift of the magi essay comparatively evaluating potential dissertation and thesis projects diversity conclusion essay online dating argument essay it business plan sample
Зображення користувача miguchenko.

Гученко Микола Іванович

Биография: 

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки. Професор, доктор технічних наук. Завідувач кафедри "Комп'ютерні та інформаційні системи".

Закінчив Харківський авіаційний інститут (нині Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут») в 1973 році за спеціальністю «Виробництво літальних апаратів»; доктор технічних наук, спеціальність 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології, 2007 р.; професор по кафедрі «Комп'ютерні та інформаційні системи», 2010 р.; Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, 2010 р. На кафедрі з 1994 року.

Основні курси: «Теорія інформації та кодування», «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах», «Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж».

Наукові інтереси: людино-машинні системи, системи та процеси керування, автоматизовані навчальні системи.

Науково-методичні публікації: 127 наукових та 25 навчально-методичних публікацій

Наукова співпраця: Науково-виробниче об’єднання «Авіа», м. Кременчук

Учасник робочої групи європейського проекту Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти «Рамка цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» (Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens – Підготовка наукових кадрів: Підготував двох кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології.

1.  В яких установах, ким і в які роки працював: з  1973 по 1975  рік служба у збройних силах на посаді авіаційного техніка; з 1975 по 1988 рік - викладач, а з 1988  по 1998 рік  -  старший викладач і голова циклової комісії аеродинаміки  Кременчуцького льотного училища (з 1993 року - коледжу)  цивільної  авіації; в 1985-86 р. - асистент з погодинною оплатою  праці на  кафедрі  «Фізика  і  хімія»  Кременчуцького філіалу Харківського    політехнічного інституту; з 1991 по 1996 рік - старший викладач за сумісництвом кафедри «Безпека польотів» Київського міжнародного університету цивільної авіації; в 1994 - 96 рр. - доцент за сумісництвом  кафедри «Комп'ютерна   техніка і програмування» Кременчуцького філіалу Харківського державного політехнічного університету; 02.09.96–01.12.96 р. – доцент кафедри «Комп'ютерна   техніка   і  програмування»  Кременчуцького державного політехнічного інституту; з 1996 по 1997 р. доцент за сумісництвом кафедри «Комп’ютеризовані системи автоматики» Інституту економіки та нових технологій ім. Ю.І. Кравченка (м. Кременчук); з 1996 по 1999 р. – доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедрою «Комп’ютерна техніка і програмування» Кременчуцького державного політехнічного інституту; з 1999 по 2002 р. – докторант кафедри «Електронні апарати» і доцент кафедри «Комп’ютерні та інформаційні системи» за сумісництвом; з 1999 по 2002 р. – доцент кафедри  «Комп’ютерні та інформаційні системи» Кременчуцького державного політехнічного університету; з 2002 по 2004 р. професор за сумісництвом кафедри «Комп’ютеризовані системи автоматики» Інституту економіки та нових технологій ім. Ю.І. Кравченка (м. Кременчук); з 2004 р.  і по даний час професор за сумісництвом кафедри «Інформаційні технології проектування» Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління; з 1.04.2005 р. і по даний час – професор кафедри  «Комп’ютерні та інформаційні системи» Кременчуцького державного політехнічного університету ім. Михайла Остроградського.

Має загальний науково-педагогічний стаж 34 роки. 

В Кременчуцькому державному політехнічному університеті ім. Михайла Остроградського на високому методичному рівні читає лекції, веде лабораторні і  практичні заняття, розробляє методичне та програмне забезпечення для занять студентів спеціальностей 7.091501 “Комп’ютерні  системи та мережі”, 7.091401 “Системи управління і автоматики” та 6.080201  “Інформатика”. Основні курси: “Теорія інформації та кодування”,“Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах”, “Основи наукових досліджень”, “Теорія керування”, “Математичне програмування”, “Моделювання”. Під керівництвом Гученка М.І. проведена і успішно завершена робота по ліцензуванню підготовки в Кременчуцькому державному політехнічному університеті (КДПУ) спеціалістів за фахом 7.091501 «Комп’ютерні  системи та мережі».

Член спеціалізованої вченої ради K 45.124.01 при Кременчуцькому університеті економіки, інформаційних технологій та управління зі спеціальності 05.13.06 - інформаційні технології.

Має 54 наукових та 25 навчально-методичних друкованих праць. З них 25 наукових праць - самостійно.

Основні напрями наукових досліджень: людино-машинні системи, системи керування, автоматизовані навчальні системи, математичне моделювання поведінки людини-оператора в системах керування.

3.   Основні опубліковані праці:

[2]. Синтез реакції оператора на випадковий сигнал. Адаптивні системи автоматичного управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник. «Системні технології».- Дніпропетровськ, 2000, №3(23), 7 с.; (стаття, без співавторів);

[4]. Активний резонанс - принцип реакції оператора на вхідний сигнал в системі компенсаційного стеження. Адаптивні системи автоматичного управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник. № 4’(24)  «Системні технології».- Дніпропетровськ, 2001,c.30-38, 9 с. (стаття, без співавторів);

[6]. Постановка задачі навчання людини-оператора в задачі стабілізації параметрів керованого об’єкта на базі активно-резонансного принципу керування. «Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету», Випуск 2,2004(25), с.182-186, 5 с. (стаття, без співавторів);

[1]. О.І.Осташко, В.О.Крот, В.О.Некрасов, С.Я.Фарина, О.П.Шаблій. Кременчуцький державний політехнічний інститут. Історичний нарис. ISBN 966-75-06-8. Видавництво «Кременчук», Кременчук, 1999, 282 c. (Згадки на С. 135, 157, 199, 258, 265);

<a data-cke-saved-href="http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1768" href="http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1768" line-height:="" 1.538em;"="">[2]. О.Шаблій, В.Маслак. «45 років у небі над Кременчуком» (до 45-річчя Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету), Кременчук, 2005, 232 с. (Згадки на С. 56-57, 82-83).