pros cons online education essays master harold and the boys themes money doesnt buy love essay trig identities homework help education thesis papers methodology dissertation help

Методичне забезпечення

ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ПІДГОТОВЛЕНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІЙ ПЕРІОД:

НАЗВА ПОСІБНИКА РІК ВИДАННЯ УКЛАДАЧІ ФАЙЛ

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Адміністрування комп’ютерних систем та мереж» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.091501 – «Комп’ютерні системи та мережі» 

2011

М.І. Гученко

П.П. Костенко

 

Download
Методичні вказівки "Дискретна математика" щодо виконання розрахунково-графічної роботи для студентів денної форми навчання зі спеціальностей: 6.091500 – «Комп’ютерні системи та мережі», 6.091400 – « Системи управління та автоматики» (утому числі скорочений термін навчання) 2008 В.Ю.Бельська
А.Л.Смірнова
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ "Комп’ютерна техніка та програмування" для студентів денної та заочної форми навчання з напряму 6.070101 – «Транспортні технології». Частина 1. 2010 Н.Л.Сохін
Н.Ю. Булгакова
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ "Обчислювальна техніка" Для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія» 2010 Ю.В.Зілінський  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ "Обчислювальна техніка" Для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія» Частина 2 2010 Ю.В.Зілінський  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ "СУБД" Для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія» (утому числі й скорочений термін навчання) 2010 Ю.В.Лашко
В.В. Ємець
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ "Обчислювальні системи" Для студентів денної форми навчання за напрямом 6.040302 – «Інформатика» 2010 Г.Ю.Сисюк
В.В. Ємець
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ "Алгоритмічні мови та програмування" Для студентів зі спеціальності 6.050201 «Системна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 1. 2010 Н.Л. Сохін
О.А. Чорна
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ "Програмування" для студентів за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» денної форми навчання. Частина 1 2010 Н.Л. Сохін
О.А. Чорна
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ "Експертні системи та системи штучного інтелекту" для студентів зі спеціальності 7.080201«Інформатика» денної форми навчання 2010 Н.Л.Сохін
С.Н.Головко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ "Експертні системи та системи штучного інтелекту" для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2010 Н.Л.Сохін
С.Н.Головко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ "Методи розпізнавання та експертні системи" для студентів заочної та заочної скороченої форм навчання за напрямом 6.050201 «Системна інженерія». 2010 Н.Л.Сохін
C.Н.Головко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ "Методи розпізнавання та експертні системи" для студентів усіх форм навчання за напрямом 6.050201 «Системна інженерія». 2010 Н.Л.Сохін
С.Н.Головко
І.В.Шевченко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ "Комп’ютерні мережі" для студентів денної форми навчання за напрямом 6.040302 – «Інформатика» 2010 В.В.Ємець
В.О. Іванов
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ "Організація та управління базами даних" для студентів заочної форм навчання зі спеціальності 6.020100 «Документознавство та інформаційна діяльність» Частина І «Проектування баз даних» 2010 В.В.Ємець
Г.Ю. Сисюк
 
"ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS" Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з усіх напрямів (втому числі скорочений термін навчання) 2009 Т.В.Горлова  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ "Інформатика та комп’ютерна техніка" Для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами: 6.030601 – «Менеджмент», 6.030507 – «Маркетинг» 2009 Н.В. Рилова
І.І Поляков
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ "Обчислювальна техніка" Для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.050201 – «Системна інженерія» 2009 Ю.В.Зілінський
Н.В.Рилова
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ Частина 1 «Проектування баз даних» Для студентів денної форми навчання за напрямом 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» 2009 В.В. Ємець  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» (у тому числі скорочений термін навчання) Частина 1. 2009 Ю.В.Зілінський О.М.Мотолига  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія (у тому числі і скорочений термін навчання) Частина ІІ 2009 Ю.В.Зілінський О.М.Мотолига  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З навчальної дисципліни «Системне програмне забезпечення» Для студентів зі спеціальностей 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання (у тому числі скорочений термін навчання) Частина 2 2009 Ю.В.Зілінський  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ І ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ "Системне програмне забезпечення". Для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія», 6.040302 – «Інформатика» (у тому числі і скорочений термін навчання) Частина ІІІ 2009 Ю.В.Зілінський
О.М.Мотолига
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ "Комп’ютерна техніка та програмування" для студентів денної та заочної форми навчання з напряму 6.070101 – «Транспортні технології». Частина 1. 2008 І.І Поляков
Т.В.Горлова
В.В.Мальований
 
ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальностей 6.050100 «Маркетинг», 6.050200 «Менеджмент організацій», 6.050100 «Комерційна діяльність» 2008 І.І Поляков  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ "Бази даних та інформаційні системи" Частина 1 «Проектування баз даних» Для студентів денної форми навчання за напрямом 6.040302 «Інформатика» 2008 В.В. Ємець
Н.Л. Сохін
Ю.В. Лашко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ "Системне програмування" Для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 6.091500 – «Комп’ютерні системи та мережі» (у тому числі и скорочений термін навчання) 6.091400 «Системи управління та автоматики» 6.080200 – «Інформатика». Частина 2 2008 Ю.В.Зілінський
О.М.Мотолига
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Теорія ймовірності та математична статистика" ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ: «Основи вибіркового методу. Статистичні характеристики вибірки» для студентів денної форми навчання з напряму 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія» 2008 В.М.Сидоренко
Р.С.Цвєнтарний
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Теорія ймовірності та математична статистика" ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ: «Основи вибіркового методу. Точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу» для студентів денної форми навчання з напряму 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія» 2008 В.М.Сидоренко
Р.С.Цвєнтарний
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Теорія ймовірності та математична статистика" ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ: „Перевірка статистичних гіпотез. Установлення виду математичної моделі розподілу випадкової величини” для студентів денної форми навчання з напряму 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія» 2008 В.М.Сидоренко  
Методичні вказівки "Дискретна математика" щодо виконання розрахунково-графічної роботи для студентів денної форми навчання зі спеціальностей: 6.091500 – «Комп’ютерні системи та мережі», 6.091400 – « Системи управління та автоматики» (утому числі скорочений термін навчання) 2008 В.Ю.Бельська
А.Л.Смірнова
 
Методичні вказівки "Архітектура обчислювальних машин" щодо виконання розрахунково-графічної роботи для студентів усіх форм та термінів навчання за напрямом 0915 – «Комп’ютерна інженерія». Частина 1 2008 Ю.В.Зілінський  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Обробка сигналів та зображень" ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ «АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ» Для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія» 2008 Р.С.Цвєнтарний
В.М.Сидоренко
Ю.В.Лашко
 
Методичні вказівки "Обробка сигналів та зображень" щодо виконання розрахункової роботи для студентів денної форми навчання за напрямом 0915 – «Комп’ютерна інженерія» 2008 Р.С.Цвєнтарний
В.М.Сидоренко
Ю.В.Лашко
 
Методичні вказівки "Інтелектуальна власність" щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 7.050201 – «Менеджмент організацій», 7.050206 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 2008 О.М.Селігей  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ Для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.020100 – «Документознавство та інформаційна діяльність» 2008 О.М.Селігей  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Прикладне програмне забезпечення" ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.020100 «Документознавство та інформаційна діяльність» 2008 Н.В. Рилова  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Прикладне програмне забезпечення" ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ для студентів заочної форм навчання зі спеціальності 6.020100 «Документознавство та інформаційна діяльність» 2008 Н.В. Рилова  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Комп’ютерні технології в діловодстві" ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.020100 «Документознавство та інформаційна діяльність» 2008 Н.В. Рилова
Н.Л. Сохін
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Комп’ютерні технології в діловодстві" ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ для студентів заочної форм навчання зі спеціальності 6.020100 «Документознавство та інформаційна діяльність» 2008 Н.В. Рилова  
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ зі спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі». (Освітньо-кваліфікаційні рівні: «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр») 2008 Г.Ю. Сисюк
Ю.В. Лашко
 
ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ для студентів зі спеціальності 8.091501 – «Комп’ютерні системи та мережі». Освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 2008 Г.Ю. Сисюк
Ю.В. Лашко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Інтелектуальні системи" ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ для студентів денної форми навчання за напрямом 6.040302 – «Інформатика» 2008 Р.С.Цвєнтарний
В.Ю.Бельська
А.Л.Юдіна
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Комп’ютерні мережі" ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ Для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050102 – «Комп’ютерна інженерія» 2008 С.Н.Головко
В.В.Ємець
 
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА MS DOS Методичні вказівки "Комп’ютерна техніка та програмування" щодо виконання лабораторних робіт для студентів усіх форм навчання 2007 В.С.Киба
А.П.Пеньковой
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Системне програмне забезпечення" ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З навчальної дисципліни «Системне програмне забезпечення» Для студентів зі спеціальностей 7.091500 «Комп’ютерні системи та мережі» денної та заочної форм навчання Частина 1 2007 Ю.В.Зілінський  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Логічне програмування" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ для студентів зі спеціальності 6.091500 «Комп’ютерні системи та мережі» денної та заочної форм навчання (у тому числі скорочений термін навчання) 2007 В.Ю.Бельська
А.Л.Смірнова
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Об’єктно-орієнтоване програмування" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ для студентів зі спеціальності 6.091501-«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання (у тому числі скорочений термін навчання) Частина 1 2007 В.Ю.Бельська
А.Л.Смірнова
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Обчислювальна техніка" ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 7.091401- «Системи управління та автоматики» , 7.091001- «Електронні апарати банківських систем і засоби захисту інформації», 7.091002 – «Біотехнічні та медичні апарати і системи», 7.091003 – «Електронна побутова апаратура» 2006 Ю.В.Зілінський
Н.В.Рилова
 
МЕТОДИЧНІ "Обчислювальні системи" ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ Для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної та заочної форм навчання (у тому числі скорочений термін навчання) 2006 Г.Ю.Сисюк  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Теорія ймовірності та математична статистика" ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ Для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.091401 «Системи управління та автоматики» 2006 В.М.Сидоренко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Мережні інформаційні технології" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ для студентів зі спеціальності 8.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2006 Г.Ю.Сисюк
В.О.Романенко
Ю.В.Зілінський
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ для студентів зі спеціальності 8.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2006 Г.Ю.Сисюк В.О.Романенко Ю.В.Зілінський  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Інтелектуальна власність" ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей 2006 О.М.Селігей  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Технології розподілених обчислень" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ для студентів зі спеціальності 8.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2006 Г.Ю.Сисюк
В.О.Романенко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ Зі спеціальності 8.091501«Комп’ютерні системи та мережі» 2006 А.В.Луговой Г.Ю.Сисюк  
Методичні вказівки щодо виконання магістерської роботи зі спеціальності 8.091501 «Комп’ютерні системи та мережі» 2006 А.В. Луговой
Г.Ю. Сисюк
 
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Дослідження і проектування комп’ютерних систем і мереж» для магістрів зі спеціальності 8.091501 2006 С.А. Герасименко  
Методичні вказівки щодо лабораторних занять з навчальної дисципліни «Дослідження комп’ютерних систем штучного інтелекту» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 8.091501 2006 С.Н. Головко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Обчислювальні системи" ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ Для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» для всіх форм та термінів навчання 2005 Г.Ю.Сисюк
В.О.Романенко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни «Основи захисту інформації» Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної та заочної форми навчання 2005 М.І.Гученко
Г.Ю.Сисюк
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Методи оптимізації" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Тема: «Лінійне програмування». Для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2005 В.Ю.Кучеренко
А.Л.Смірнова
Н.Л.Сохін
 
Обчислювальна техніка і програмування.Основи програмування на VISUAL BASIC FOR APPLICATION MICROSOFT EXCEL 97 для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання 2005 Т.В.Горлова
Н.В.Рилова
Н.Л.Сохін
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Обробка сигналів та зображень" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Тема: «Узагальнений ряд Фурьє та системи базисних функцій» для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2005 В.М.Сидоренко
Ю.В.Лашко
 
Методичні вказівки "СУБД" щодо виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання Частина 1 2004 А.П.Пеньковой
Т.В.Хабло
Г.П.Хабло
 
Методичні вказівки "СУБД" щодо самостійної підготовки до лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2004 А.П.Пеньковой
Т.В.Хабло
Г.П.Хабло
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Організація баз даних" ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2004 Т.В.Хабло
Л.О.Гріщенко
Г.П.Хабло
 
Методичні вказівки "Організація баз даних" щодо лабораторних робіт Частина 2 2004 Т.В.Хабло
Л.О.Гріщенко
Г.П.Хабло
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Використання об’єктно- орієнтованого аналізу при розробці баз даних інформаційних систем для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» 2004 Г.Ю.Сисюк
Т.В.Хабло
 
Обчислювальна техніка і програмування.Основи програмування на VISUAL BASIC FOR APPLICATION MICROSOFT EXCEL 97 Методичний посібник для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання 2004 Т.В.Горлова
Н.В.Рилова
Н.Л.Сохін
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Прикладне програмування для ОС UNIX" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2004 В.О.Романенко
С.Н.Головко
 
Комп’ютерна техніка та програмування.ПРОГРАМУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ TURBO PASCAL Методичний посібник для всіх спеціальностей заочної форми навчання 2003 В.С.Титаренко
Ю.В.Лашко
В.М.Сидоренко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "СУРБД" ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання (доповнене видання) 2003 Т.В.Хабло
Л.О.Гріщенко
 
Методичні рекомендації "Організація баз даних" щодо самостійної роботи Для студентів спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2003 А.П.Пеньковой
Т.В.Хабло
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Паралельне програмування" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2003 Г.Ю.Сисюк
О.А.Дурницька
 
"Основи захисту інформації".БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ Методическое пособие для самостоятельной работы для студентов специальности 7.091501 «Компьютерные сети и системы» дневной формы обучения 2003 М.І.Гученко
Г.Ю.Сисюк
 
“ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ PASCAL” Методичні вказівки "Програмування" щодо виконання лабораторних робіт для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі», 7.091401 «Системи управління та автоматики» денної форми навчання Частина 1 (перевидання) 2003 Ю.В.Лашко  
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ "СУБД" ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Для студентів зі спеціальності 7.091501 «Комп’ютерні системи та мережі» (СУБД та СБДЗ) 2002 А.П.Пеньковой
Т.В.Хабло
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "СУБД" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів зі спеціальності 7.091501 «Комп’ютерні системи та мережі» Частина 1 (перевидання) 2002 А.П.Пеньковой
Т.В.Хабло
Г.П.Хабло
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "СУРБД" ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ (додаток) Для студентів спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2002 Т.В.Хабло
Р.О.Яковенко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Організація баз даних" ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ Для студентів спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2002 Т.В.Хабло
Л.О.Гріщенко
І.М.Олійников
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Організація баз даних" ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ Для студентів спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2002 Т.В.Хабло
Л.О.Гріщенко
І.М.Олійников
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Чисельні методи" ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2002 Ю.В.Лашко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Системне програмне забезпечення" ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ Для студентів зі спеціальностей 7.091401 «Системи управління та автоматики», 7.091501 «Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2002 О.М.Мотолига
Ю.В.Зілінський
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ РОЗРОБКА БАЗ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» 2002 Г.Ю.Сисюк
Т.В.Хабло
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Моделювання" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2002 Г.Ю.Сисюк
Ю.В.Лашко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Операційні системи" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання Частина 1 2002 С.А.Герасименко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Корпоративні комп’ютерні мережі" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання Частина 1 2002 О.В.Соловей  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Корпоративні комп’ютерні мережі" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання Частина 2 2002 А.М.Самойлов  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2002 Ю.В.Зілінський  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2002 А.М.Самойлов  
Комп’ютерна техніка та програмування. «NORTON COMMANDER 5.0» Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт 2001 В.С.Киба
Л.П.Терещенко
 
Інформатика та комп’ютерна техніка.ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS 95 Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт 2001 Т.В.Хабло
Г.П.Хабло
 
Інформатика та комп’ютерна техніка/ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР WORD 7.0 Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студентів усіх форм навчання 2001 Т.В.Хабло
Г.П.Хабло
 
ПОСІБНИК ЩОДО САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» 2001 Т.В.Хабло Л.О.Гріщенко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Системи та мережі передачі даних" ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.091401 «Системи управління та автоматики» 2001 Л.Л.Микитенко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Системи та мережі передачі даних" ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.091401 «Системи управління та автоматики» Частина 1 2001 Л.Л.Микитенко  
Теорія інформації та кодування. ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЕРИМЕНТУ Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи №1. Для студентів спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі», 7.091401 «Системи управління та автоматики» 2001 М.І.Гученко
Ю.В.Лашко
В.М.Сидоренко
 
Системне програмування. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНСОЛЬНЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ WINDOWS95 WINDOWS NT. Методическое пособие для самостоятельной подготовки студентов специальности 7.091501 «Компьютерные системы и сети» дневной формы обучения 2001 О.М.Мотолыга
Г.Ю.Сисюк
 
Системне програмування. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДРАЙВЕРОВ УСТРОЙСТВ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ WINDOWS. Методическое пособие для самостоятельной подготовки студентов специальности 7.091501 «Компьютерные системы и сети» дневной формы обучения 2001 О.М.Мотолыга
Г.Ю.Сисюк
 
Системне програмування. Методичний посібник для самостійної підготовки студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» 2001 О.М.Мотолига
Г.Ю.Сисюк
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі», 7.091401 «Системи управління та автоматики», денної форми навчання 2001 О.М.Мотолига Ю.В.Зілінський  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Системне програмування" ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ Для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.091401 «Системи управління та автоматики» Частина 1 2001 О.М.Мотолига  
Системне програмне забезпечення. НООК-СИСТЕМА WIN32API. Справочное пособие для самостоятельной работы студентов7.091501 «Компьютерные системы и сети» 2001 О.М.Мотолыга
Г.Ю.Сисюк
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Системне програмне забезпечення" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2001 Ю.В.Зілінський
А.П.Пеньковий
 
Обчислювальні системи. Работа с системой моделирования сетей ПЕТРИ «ПЕТРИС» МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 2001 Г.Ю.Сисюк  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Обчислювальні системи" ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2001 Г.Ю.Сисюк  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Паралельне програмування" ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2001 Г.Ю.Сисюк  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Паралельне програмування" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2001 Г.Ю.Сисюк
О.А.Дурницька
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Надійність, контроль, діагностика та експлуатація ЕОМ" ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2001 С.А.Герасименко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Прикладна теорія цифрових автоматів" ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2001 А.Л.Смірнова
Ю.В.Зілінський
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання частина 2 2001 Г.Ю.Сисюк О.А.Дурницька  
Організація обчислювальних процесів.ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ НА GPSS/PS. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2001 Г.Ю.Сисюк
О.А.Дурницька
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Організація обчислювальних процесів" ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2001 Г.Ю.Сисюк
О.А.Дурницька
 
Інформаційно-керуючі комп’ютерні системи. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ Для студентів денної форми навчання зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» 2001 Г.Ю.Сисюк
О.П.Чорний
Ю.В.Лашко
 
Інформаційно-керуючі комп’ютерні системи.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» 2001 Г.Ю.Сисюк
О.П.Чорний
Ю.В.Лашко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Теорія ймовірності та математична статистика" ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» 2001 В.М.Сидоренко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Теорія ймовірності та математична статистика" ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2001 А.Л.Смірнова
Ю.В.Лашко
В.М.Сидоренко
 
Алгоритмічні мови та програмування. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ Для студентів денної форми навчання зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі», 7.091401 «Системи управління та автоматики» 2001 Ю.В.Лашко
В.М.Сидоренко
 
Алгоритмічні мови та програмування. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (доповнення) Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі», 7.091401 «Системи управління та автоматики» денної форми навчання 2001 В.Ю.Кучеренко
А.Л.Смірнова
 
Алгоритмічні мови та програмування. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ (доповнення) Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі», 7.091401 «Системи управління та автоматики» денної форми навчання 2001 В.Ю.Кучеренко
А.Л.Смірнова
 
Алгоритмічні мови та програмування. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ (доповнення) Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі», 7.091401 «Системи управління та автоматики» денної форми навчання 2001 В.Ю.Кучеренко
А.Л.Смірнова
В.С.Киба
 
Алгоритмічні мови та програмування. “ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ PASKAL” МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі», 7.091401 «Системи управління та автоматики» денної форми навчання Частина 1 2001 Ю.В.Лашко  
Програмування. ПРОГРАМУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ PASCAL МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання 2001 Ю.В.Лашко
В.М.Сидоренко
В.С.Титаренко
 
Програмування. “ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ PASCAL” Методичні вказівки до практичних занять, виконання лабораторних робіт та самостійної роботи Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі», 7.091401 «Системи управління та автоматики» денної форми навчання Частина 2 2001 Ю.В.Лашко  
"Аналогові та гібридні ЕОМ" КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» 2001 Д.М.Смагін  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» 2001 Г.Ю.Сисюк І.В.Шевченко  
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ студентами денної та заочної форми навчання зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» 2001 В.Г.Гноєвой  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Експертні системи та системи штучного інтелекту" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2001 І.В.Шевченко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Експертні системи та системи штучного інтелекту" ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2001 І.В.Шевченко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Методи розпізнавання та експертні системи" ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.091401 «Системи управління та автоматики» 2001 І.В.Шевченко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Методи розпізнавання та експертні системи" ЩОДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.091401 «Системи управління та автоматики».Розробка експертної системи 2001 І.В.Шевченко
С.Н.Головко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Дискретна математика" З ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі», .091401 «Системи управління та автоматики» денної форми навчання 2001 В.Ю.Кучеренко
А.Л.Смірнова
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Мережі ЕОМ" ЩОДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2001 Ю.І.Борейко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Цифрові ЕОМ" ЩОДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання . Програмування однокристальних МІКРОЕОМ 2001 Л.П.Терещенко
І.В.Шевченко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Цифрові ЕОМ" ЩОДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання . Програмування мікропроцесорних систем 2001 Л.П.Терещенко
І.В.Шевченко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Цифрові ЕОМ" ЩОДО ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання .Робота з емульгатором мікропроцесора INTEL8085 AVSIM8085 2001 Л.П.Терещенко
І.В.Шевченко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ "Методи оптимізації" З ВИКОНАННЯ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2001 В.Ю.Кучеренко
А.Л.Смірнова
 
Комп’ютерна техніка та програмування.АНГЛОРУССКИЙ-СЛОВАРЬ USER’a Приложение к «Операционной системе MS DOS 2000 В.С.Киба  
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ "Комп’ютерна техніка та програмування" ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ для студентів денної та заочної форми навчання всі спеціальностей 2000 Т.В.Хабло
Л.П.Терещенко
 
ТЕОРЕМА КОТЕЛЬНИКОВА. КВАНТУВАННЯ ЗА ЧАСОМ. КВАНТУВАННЯ ЗА РІВНЕМ. Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи №1. Для студентів спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі», 7.091401 «Системи управління та автоматики» 2000 М.І.Гученко Ю.В.Лашко В.М.Сидоренко  
КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ВІДСУТНОСТІ ЗАВАД. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт №4. Для студентів спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі», 7.091401 «Системи управління та автоматики» 2000 М.І.Гученко Ю.В.Лашко В.М.Сидоренко  
КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» 2000 М.І.Гученко  
ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ Методическое пособие для студентов специальности 7.091501 «Компьютерные системы и сети» дневной формы обучения 2000 М.І.Гученко Г.Ю.Сисюк  
КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2000 М.І.Гученко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2000 Ю.В.Лашко О.П.Чорний  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ Для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2000 С.С.Титаренко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2000 А.Л.Смірнова Ю.В.Зілінський  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2000 В.М.Сидоренко Ю.В.Лашко  
БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ Методическое пособие для самостоятельной работы для студентов специальности 7.091501 «Компьютерные сети и системы» дневной формы обучения 2000 М.І.Гученко Г.Ю.Сисюк  
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ Методическое пособие для самостоятельной работы для студентов всех специальностей дневной формы обучения 2000 М.І.Гученко Г.Ю.Сисюк  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної та заочної форми навчання 2000 А.М.Самойлов  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ Для студентів спеціальностей 7.09209, 7.09203с денної та заочної форми навчання 2000 О.П.Чорний В.М.Сидоренко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ Для студентів зі спеціальностей 7.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» 2000 О.П.Чорний Ю.В.Лашко  
ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ НАВЧАЛТНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. Для студентів зі спеціальностей 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі», 7.091401 «Системи управління та автоматики» денної форми навчання 2000 Ю.В.Лашко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ з навчальної дисципліни "Аналогові та гібридні ЕОМ" для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2000 Д.М.Смагін  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ з навчальної дисципліни "Моделювання" для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2000 Г.Ю.Сисюк
Ю.В.Лашко
 
РОБОЧА ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для студентів 3 курсу зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2000 Г.Ю.Сисюк
І.В.Шевченко
 
РОБОЧА ПРОГРАМА З УЧБОВОЇ ПРАКТИКИ з навчальної дисципліни "Методичне забезпечення практики студентів" для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2000 Г.Ю.Сисюк
І.В.Шевченко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з навчальної дисципліни "Операційні системи" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 2000 Ю.І.Борейко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з навчальної дисципліни "Периферійні пристрої" ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної та заочної форм навчання 2000 Ю.В.Зілінський  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ з навчальної дисципліни "Організація баз даних" Для студентів спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 1999 А.П.Пеньковой
Т.В.Хабло
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни "Чисельні методи" для студентів зі спеціальності 7.091501«Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 1999 Ю.В.Лашко  
ЛОГІЧНІ ОСНОВИ І СХЕМОТЕХНІКА ЦИФРОВИХ ЕОМ. ПРАКТИКУМ з навчальної дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів" 1999 В.Н.Жабін
В.В.Ткаченко
А.А.Зайцев
Р.Л.Антонов
 
ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни "Алгоритмічні мови та програмування" Для студентів спеціальності 7.091401 «Системи управління та автоматики» денної форми навчання 1999 Ю.В.Лашко
В.М.Сидоренко
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ з навчальної дисципліни "Комп’ютерна техніка та програмування" Для студентов заочной формы обучения всех специальностей. 1 семестр обучения 1998 В.С.Титаренко
В.М.Міщенко
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ з навчальної дисципліни "Комп’ютерна техніка та програмування" Для студентов заочной формы обучения всех специальностей. 2 семестр обучения 1998 В.С.Киба
В.С.Титаренко
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ з навчальної дисципліни "Комп’ютерна техніка та програмування" Для студентов заочной формы обучения всех специальностей. 3 семестр обучения 1998 В.С.Титаренко
А.П.Пеньковой
 
ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР EXCEL 7.0 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Обчислювальна техніка" для студентів зі спеціальності 7.091501 «Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 1998 М.І.Гученко
Ю.В.Зілінський
В.М.Сидоренко
 
ОБЧИСЛЕННЯ З МАТРИЦЯМИ В СЕРЕДОВИЩІТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА EXCEL Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Обчислювальна техніка" зі спеціальності 7.091501 «Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання 1998 М.І.Гученко  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни "Обчислювальна техніка" Для студентів зі спеціальності 7.091501 «Комп’ютерні системи та мережі», 7.091401 «Системи управління та автоматики» денної форми навчання 1998 І.В.Шевченко
Ю.В.Лашко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ з навчальної дисципліни "Обчислювальна техніка" Для студентів зі спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування» Частина 1 1998 М.І.Гученко
Ю.В.Лашко
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ з навчальної дисципліни "Обчислювальна техніка" Для студентів зі спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування» Частина 2 1998 М.І.Гученко
Ю.В.Лашко
Ю.В.Зілінський
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ з навчальної дисципліни "Конструювання програм і мови програмування" Для студентів денної форми навчання спеціальності 7.091003 1998 Н.А.Маслова  
СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМУВАННЯ TURBO PASCAL 7.0 ДОВІДКОВИЙ ПОСІБНИК ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ТА КУРСОВИХ РОБІТ для студентів усіх форм навчання 1998 М.І.Гученко
В.С.Киба
Ю.В.Лашко
 
ЗАДАЧІ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни "Програмування" Для студентів усіх форм навчання 1998 Ю.В.Лашко
М.І.Гученко
 
ДСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ . УЧБОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК з навчальної дисципліни "Математичне програмування" ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання 1998 В.Ю.Кучеренко
В.С.Киба
А.Л.Смірнова
 
СТАТИСТИЧЕСКИЕРАСЧЕТЫ В СРЕДЕ ПАКЕТА MATHCAD Учебно-методические указания з навчальної дисципліни "Інформаційно-керуючі комп’ютерні системи" к выполнению лабораторных работ для студентов всех специальностей 1997 А.Л.Смірнова
Ю.В.Лашко
 
МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ НА ЕОМ Навчальний посібник для всіх форм навчання з навчальної дисципліни "Алгоритмічні мови та програмування" 1997 Ю.В.Лашко
А.Л.Смірнова
В.М.Сидоренко
 
ПРОГРАМУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ TURBO PASCAL МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання 1997 Н.О.Маслова  
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ на английском языке длястудентов 1-2 курсов дневной формы обучения по специальности 7.091501 «Компьютерные и интеллектуальные системыи сети» 1997 М.І.Гученко
Т.І.Скоробагатова