need help writin my personal statement homework help with plural nouns medical business plan phd thesis statement of the problem mba essays

Переваги навчання на кафедрі

Інформатизація всіх сфер діяльності людини і суспільства, створення і використання програмного забезпечення, проведення теоретичних іекспериментальних досліджень у галузі математики, інформатики, програмування та обчислювальної техніки, проектування, експлуатація і сервісне обслуговування комп'ютерних систем та мереж, виробництво ЕОМ та іншого обладнання для обробки інформації, створення системного програмного забезпечення, робота з базами даних, розрахунок, конструювання, діагностика і ремонт електронного устаткування, у тому числі біотехнічних та медичних апаратів і систем, побутової радіоелектронної апаратури, банківських апаратів та систем захисту об'єктів та інформації, з інформаційних систем та технологій, а також у галузі автоматизації виробничих систем.

На поточний час факультет є одним з найпотужніших в університеті, де навчаються близько 700 студентів денної форми, які готуються за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. На кожній кафедрі здійснюється підготовка аспірантів, проходили підготовку докторанти. Отже забезпечується наскрізна підготовка фахівців всіх рівнів за трьома напрямами: Комп`ютерна інженерія, Радіоелектронні апарати та Інформатика.
 
Науковці кафедр успішно проводять дослідження за найперспективнішими сучасними напрямами, щорічно проводиться науково-технічна конференція "Фізичні процеси та поля в технічних і біологічних об`єктів", яка в минулому році набула статус міжнародної.