Дисципліни ОКР Бакалавр

Назва Тип Курс Семестр Викладач
Програмування нормативна 1 і 2 курси 2 і 3 семестри викладач - Мамчур Д. Г.
Комп’ютерна логіка нормативна 1 курс 2 семестр викладач - Юдіна А.Л.
Теорія ймовірностей та математична статистика нормативна 1 курс 2 семестр викладач - Сидоренко В.М.
Архітектура комп’ютерів нормативна 2 і 3 курси 4 і 5 семестри викладач - Юдіна А.Л.
Алгоритми і методи обчислень нормативна 2 курс 3 семестр викладач - Сидоренко В.М.
Системне програмування нормативна 2 курс 4 семестр викладач - Зілінський Ю.В.
Комп’ютерні мережі нормативна 3 і 4 курси 6 і 7 семестри викладач - Чорна О.А.
Системне програмне забезпечення нормативна 3 курс 5 і 6 семестри викладач - Зілінський Ю.В.
Організація баз даних нормативна 3 курс 5 і 6 семестри викладачі - Гученко М.І., Сохін Н.Л.
Комп’ютерні системи нормативна 3 курс 6 семестр викладач - Славко О.Г.
Технології проектування комп’ютерних систем нормативна 4 курс 7 семестр викладач - Юдіна А.Л.
Паралельні та розподілені обчислення нормативна 4 курс 7 семестр викладач - Чорна О.А.
Інженерія програмного забезпечення нормативна 4 курс 7 семестр, 8 семестр викладач - Славко О.Г.
Захист інформації в комп'ютерних мережах нормативна 4 курс 8 семестр викладачі - Гученко М.І., Сохін Н.Л.
Обчислювальна техніка вибіркова 1 курс 1 семестр викладач - Славко О.Г.
Логічне програмування вибіркова 2 курс 3 семестр викладач - Мамчур Д. Г.
Прикладне програмування вибіркова 2 курс 4 семестр викладач - Мамчур Д. Г.
Програмування гіпертекстових та інтерфейсних додатків вибіркова 3 курс 5 семестр викладачі - Бельська В.Ю., Сохін Н.Л.
Теорія інформації та кодування вибіркова 3 курс 5 семестр викладачі - Гученко М.І., Сохін Н.Л.
Комп’ютерна графіка вибіркова 3 курс 5 семестр викладач - Сидоренко В.М.
Обробка сигналів та зображень вибіркова 3 курс 6 семестр викладач - Сидоренко В.М.
Програмування для ОС UNIX вибіркова 4 курс 7 семестр викладач - Бельська В.Ю.
Периферійні пристрої вибіркова 4 курс 8 семестр викладач - Зілінський Ю.В.