Історична довідка

Кафедра комп'ютерних та інформаційних систем

 

Кафедру «Комп’ютерні та інформаційні системи» (початкова назва «Комп’ютерна техніка та програмування») було створено у січні 1994 року з ініціативи директора Кременчуцького філіалу Харківського політехнічного інституту В.Є. Маслова, як загальноосвітню, з метою забезпечення базової комп’ютерної підготовки студентів усіх спеціальностей. Очолив кафедру канд. техн. наук, доцент В.С. Титаренко, під керівництвом якого протягом 1994–95 років було сформовано дружний, працелюбний, цілеспрямований колектив з викладачів кафедри «Автоматизація виробничих процесів та робототехніки», фахівців обчислювального центру філіалу (асистенти Т.В. Хабло, Ю.В. Лашко, О.В. Усенко, О.М. Мотолига, В.С. Киба) до яких доєдналися випускники університетів (асистенти В.М. Сидоренко, В.Ю. Кучеренко (Бельська), А.Л. Юдіна (Смірнова) Ю.В. Зілінський, Н.О. Маслова), була створена матеріально-технічна база кафедри (два комп’ютерні класи, укомплектовані персональними комп’ютерами «Іскра-226» та термінальною станцією на вісім робочих місць), розроблене навчально-методичне забезпечення та організований навчальний процес.

Перший склад кафедри КІС

Перший склад кафедри (перший зліва В.С. Титаренко). Перша річниця заснування кафедри, 23 лютого 1995 року

 

Відповідно до потреб міста та регіону велась цілеспрямована робота кафедри і керівництва філіалу з метою відкриття підготовки спеціалістів з комп’ютерних технологій. В 1997 році кафедру очолив канд. техн. наук, доцент М.І. Гученко, під керівництвом якого в 1998 році була ліцензована підготовка інженерів за спеціальністю 7.091501 – „Комп’ютерні системи та мережі” за денною формою навчання. Кафедра стала випускною. М.І. Гученко також започаткував підготовку на кафедрі наукових кадрів (асистенти Ю.В. Лашко та В.М. Сидоренко), було відкрито аспірантуру, докторантуру та закладено основи наукової школи кафедри.

У 1999–2000 рр. кафедру очолював канд. техн. наук, доцент О.П. Чорний, під керівництвом якого активізувалася робота за напрямом «Комп’ютерні технології в дослідженні електромеханічних систем, створення віртуального обладнання для навчального процесу і наукових досліджень». За цей час було створено та укомплектовано сучасною комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням два нові комп’ютерні класи, розроблене навчально-методичне забезпечення дисциплін циклу бакалаврської підготовки за напрямом „Комп’ютерна інженерія”.

У 2000 році кафедра «Комп’ютерна техніка та програмування» була реорганізована в кафедру «Комп’ютерні та інформаційні системи». Очолив кафедру проректор із наукової роботи, канд. техн. наук, проф. А.В. Луговой, який довгий час здійснював наукове та методичне керівництво впровадженням в університеті комп’ютерних технологій, виконанням важливих науково-дослідних робіт з розробки автоматизованих систем керування підприємствами та технологічними процесами на багатьох підприємствах країни. Заступником завідувача кафедри був призначений доцент Г.Ю. Сисюк, який розпочав цілеспрямовану роботу зі створення спеціалізованих лабораторій для студентів спеціальності „Комп’ютерні системи та мережі”. У 2005 році кафедра отримала ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю 8.091501 – „Комп’ютерні системи та мережі”. До складу співробітників кафедри входять О.А. Дурницька (Чорна) (2000 р.), Н.Л. Сохін  та Т.О. Фролова (Бєлікова) (2003 р.).

У 2008 та 2009 роках відповідно до складу кафедри увійшли майбутні кандидати наук, доценти О.Г. Славко та П.П. Костенко (керівник проф. М.І. Гученко), які почали активно розвивати студентську науку та міжнародні зв’язки. У 2017 році О.Г. Славко і П.П. Костенко як колектив авторів стають лауреатами премії Президента України для молодих учених.

 

М.І. Гученко на церемонії вручення Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року

Професор М.І. Гученко (третій зліва) серед виконавців наукової роботи «Розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем, впровадження їх у сучасних авіаційних та навчально-тренувальних комплексах з метою підвищення безпеки польотів» на церемонії вручення Президентом Національної академії наук України академіком Б.Є. Патоном (п'ятий зліва) Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року

 

Науково-дослідна робота з вивчення екологічного стану Кременчуцьких плавнів

Проректор з наукової роботи В. В. Нікіфоров (у центрі) та професор М. І. Гученко (праворуч) у процесі виконання науково-дослідної роботи з вивчення екологічного стану Кременчуцьких плавнів спостерігають за польотом безпілотного вертольота з дослідною апаратурою (2008 р.)

 

Відкриття при кафедрі постійнодіючого наукового семінару Української асоціації автоматичного керування «Проблеми керування в інформаційно-управляючих та ергатичних системах»

Візит на кафедру делегації Національної академії наук України у складі академіка В. М. Кунцевича (в центрі) та член-кореспондента А. О. Чикрія (ліворуч) з нагоди відкриття при кафедрі постійнодіючого наукового семінару Української асоціації автоматичного керування «Проблеми керування в інформаційно-управляючих та ергатичних системах» під керівництвом д.т.н., професора М. І. Гученка (праворуч). Відвідання НВО "АВІА", 2009 р.

 

Основними науковими напрямками кафедри є:

За даними напрямами захищено одну докторську і п’ять кандидатських дисертацій.

З 2018 по 2020 рік кафедру знову очолює док. техн. наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки М.І. Гученко, а з 2020 року – канд. тех. наук, доцент В.М. Сидоренко. Наразі кафедра активно співпрацює з провідними компаніями IT-напрямку в частині підготовки висококваліфікованих фахівців та є учасником низки міжнародних і вітчизняних наукових проектів.