Вступ на скорочену форму навчання

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра Університет приймає осіб з дипломом молодшого спеціаліста за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань з двох предметів (українська мова і математика) та за результатами фахового випробування.

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років. На спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» за бюджетною формою навчання зараховуються студенти споріднених галузей.

Документи, які подає вступник

  • документ (один з документів), що посвідчує особу, передбачений законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її соціальний статус" та його дві копії;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники);
  • копія військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см без куточка;
  • карта щеплень (форма 063У);
  • флюорографічне обстеження (дійсне на 01.09.2021 року)