Вступ для здобуття ступеня магістра

На навчання для здобуття ступеня магістра Університет приймає осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, спеціаліста.

Прийом вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра, спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань: для вступу за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового випробування з урахуванням середнього балу документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та балів карти підтримки вступника.

Перелік документів, що подає вступник для здобуття освітнього ступеня магістра

 • документ (один з документів), що посвідчує особу, передбачений законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її соціальний статус" та його дві копії;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники);
 • копія військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому випадках);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см без куточка;
 • карта підтримки вступника (за наявності);
 • флюорографічне обстеження (дійсне на 01.09.2021 року)

Формування конкурсного бала вступника для здобуття освітнього ступеня магістра

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3

де:

 • П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
 • П2 - оцінка фахового випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
 • П3 - оцінка, що враховує середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та бали карти підтримки вступника (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники).

Показник П3 розраховується за формулою:

П3 = А x 0,15 + БКП

де:

 • А - середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ.
 • БКП - бали карти підтримки вступника (за наявності).