Про працевлаштування

Сучасний ринок праці потребує висококваліфікованих спеціалістів та фахівців, підготовку яких здійснює Кафедра комп'ютерних та інформаційних систем. 

Начально-матеріальна база кафедри постійно оновлюється, то знання, які отримують випускники, відповідають вимогам роботодавців на ринку праці. Навчаючись за обраною спеціальністю, Ви здобуваєете відповідні теоретичні знання та практичні навички, які підтверджуються відповідними сертифікаціями.

Все це формує вас як спеціалістів та надає можливість продовжувати розвиватись у даному напрямку та працевлаштуватись після закінчення навчання за отриманою спецальністю!