georgetown application essay nhs homework help persuasive essay music to help me do my homework writing abstract for research paper quotes in a research paper custom admissions essays refund

Адміністрування комп'ютерних систем і мереж

Код модуля:

Тип модуля: нормативний

Семестр: дев’ятий

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄKTC – 3,6), аудиторні години – 30 (лекції – 14 годин, лабораторні роботи – 16 годин).

Лектор: к.т.н., доцент Славко Олена Геннадіївна

Результати навчання:

У результаті вивчення модулю студент повинен:

 • знати принципи розпізнавання імен комп'ютерів в ЛОМ, способи призначення адрес комп'ютерів, механізм маршрутизації, побудови запитів і відповідей серверів в локальних комп’ютерних мережах, основні можливості Windows Server 2008 з Active Directory для організації корпоративної мережі, синтаксис основних інструментів командного рядка для керування серверними об'єктами;

 • уміти налаштовувати DNS і DHCP-сервери, користуватися статичною, автоматичною та альтернативною системами адресації клієнтських комп'ютерів, створювати підмережі, надмережі, статичні і динамічні маршрути, користуватися командним рядком і спеціальними адміністративними інструментами для аналізу мережевого трафіку й усунення несправностей на основних серверних об'єктах, а також при віддаленому доступі до мережі.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • обчислювальна техніка;

 • комп’ютерні системи;

 • комп’ютерні мережі;

 • мережні інформаційні технології.

Зміст навчального модуля:

Основні відомості про інфраструктуру мережі і створення мереж на основі стандартних компонентів Windows Server 2008, стек протоколів TCP/IP, підмережі та надмережі, IP-адресація, аналіз мережного трафіку, маршрутизація, імена в TCP/IP, дозвіл імен у Windows Server 2008, протокол DHCP, служба каталогу Active Directory, планування й управління  Active Directory, засоби забезпечення безпеки, віддалений доступ і віртуальні сегменти мережі.

Рекомендована література:

 1. Вишневский А. Служба каталога Windows 2008. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2011.– 464 с.

 2. Джост М., Кобб М. Безопасность IIS. Справочник профессионала. – М.: ЭКОМ, 2004. – 527 с.

 3. О`Брайен Дж. Администрирование Microsoft IIS 5. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.– 464 с.

 4. Шапиро Дж. Р., Бойс Дж., Полихт М., Паттерсон Б., Лезерс С. Windows Server 2003 Библия пользователя. – М.: «Диалектика», 2004.–1205 с.

 5. Ханикат Дж. Знакомство с Microsoft Windows Server 2003 (+ CD-ROM). – Санкт-Петербург, Русская Редакция, 2003.– 464 с.

 6. Маримото Р., Аббат Э., Ковач Э., Робертс Эд. Microsoft Windows Server 2003: решения экспертов. – М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005.– 784 с.

 7. Мэтьюс М. С. Windows Server 2003. – СПб.: Эком, 2006. – 704 с.

 8. Фаулер О. Официальный учебный курс Microsoft. Установка, настройка и администрирование Microsoft Windows XP Professional: Практические занятия. – СПб.: Бином. Лаборатория знаний, Эком, 2006. – 200 с.

 9. Разработка инфраструктуры сетевых служб Microsoft Windows Server 2008. Учебный курс MCSE. – М.: «Русская редакция", 2009. – 648 с.

 10. Рассел Ч., Кроуфорд Ш., Джеренд Дж. Microsoft Windows Server 2003. Справочник администратора. – М.: Эком, 2004. – 1392 с.

 11. Моримото Р., Гардиньер К., Ноэл М., Драуби О. Microsoft Windows Server 2003. Полное руководство, 2-е изд. – М.: «Вильямс», 2006. – 1312 с.

 12. Бозуэлл У. Внутренний мир Windows Server 2003, SP1 и R2. – М.: «Вильямс», 2006. –1264 с.

 13. Рассел Ч., Кроуфорд Ш. Microsoft Windows Server 2008. Справочник администратора: – М.: ЭКОМ Паблишерз, 2009 г. – 1360 с.

 14. Холме Д. Эффективное администрирование. Ресурсы Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 (+ CD-ROM). – М.: БХВ-Петербург, Русская Редакция, 2009. – 768 с.

 15. Харалсон Д. Microsoft Windows Server 2003: администрирование из командной строки: – СПб.: КУДИЦ-Образ, 2004. – 576 с.

 16. Трич Б. Microsoft Windows Server 2003. Службы терминала (+CD-ROM). – СПб.: Эком, 2006. – 688 с.

 17. Драуби О., Мистри Р., Амарис К., Моримото Р., Ноэл М. Microsoft Windows Server 2008 R2. Полное руководство. – М.: Вильямс, 2011. – 1456 с.

 18. Торчинский Ф. UNIX. Практическое пособие администратора. – М.: Символ-Плюс, 2005. – 400 с.

 19. Гласс Г., Эйблс К. Unix для программистов и пользователей. – М.: БХВ-Петербург, 2004. – 848 с.

 20. Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2: устранение неполадок и поддержка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://technet.microsoft.com/ru-ru/windowsserver/bb512923.aspx.

Форми і методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття, консультації, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30 %):  контроль знань під час лабораторних занять, перевірка контрольних робіт;

 • Підсумковий контроль (70 %): залік.

Мова навчання: українська.

Викладачі: 
Зображення користувача ogslavko.

Славко Олена