water essay customtermpapers org review phd economics research proposal research papers on floods custom dissertation writing 1

Системне програмування

Код модуля: 

Тип модуля: обов’язковий

Семестр: Четвертий, п’ятий

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 288 (кредитів ЄКТС — 8) аудиторні години — 96 (лекції — 36, лабораторні заняття — 46, практичні заняття — 14)

Лектори: Ст. викл.  Зілінський Юрій Володимирович

Результати навчання

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати задачі та засоби системного програмування, архітектуру та систему команд процесорів Intel64/AMD64, принципи трансляції, компонування, дизасемблювання та від лагодження програм, основи модульного програмування, методи оптимізації програм високого, середнього та низького рівня;

 • уміти розробляти типові елементи системних програм, програмуючи роботу з таблицями, словниками, інформаційними базами; розробляти стандартні функції мов програмування, застосовуючи зв’язки між різними мовами програмування; організовувати роботу з математичним співпроцесором, виконувати налагодження програм з метою пошуку, ідентифікації, виявлення та усунення помилок з використанням систем налагодження;

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 

аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

 • обчислювальна техніка,

 • архітектура комп’ютерів,

 • програмування

Зміст навчального модуля: 

Задачі і засоби системного програмування. Програмна модель мікропроцесорів Intel64/AMD64. Способи адресації операндів машинних команд. Система команд мікропроцесору. Обробка структурованих типів даних. Процедурне програмування. Макрозасоби Microsoft Macro Assembler. Модульне програмування. Програмування математичного співпроцесору. Програмування розширень MMX/XMM.

Рекомендована література: 

 1. Голубь Н. Г. Искусство программирования на Ассемблере. Лекции и упражнения / Н. Г. Голубь. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб : ДиаСофтЮП, 2002. – 656 с. : ил.

 2. Григорьев В. Л. Микропроцессор i486. Архитектура и программирование (в 4-х книгах). Книга 1. Программная архитектура / В. Л. Григорьев. – М : Гранал, 1993. – 346 с. : ил.

 3. Григорьев В. Л. Микропроцессор i486. Архитектура и программирование (в 4-х книгах). Книга 2. Аппаратная архитектура. Книга 3. Устройство с плавающей точкой. Книга 4. Справочник по системе команд / В. Л. Григорьев. – М : Гранал, 1993. – 382 с. : ил.

 4. Кип Р. Ирвин. Язык ассемблера для процессоров Intel / Кип Р. Ирвин.      – 4-е изд., пер. с англ. – М : Издательский дом "Вильямс", 2005. – 912 с. : ил.

 5. Крупник А. Б. Ассемблер. Самоучитель / А. Б. Крупник. – СПб : Питер, 2005. – 235 с. : ил.

 6. Магда Ю. С. Ассемблер для процессоров Intel Pentium / Ю. С. Магда.       – СПб : Питер, 2006. – 410 с. : ил.

 7. Марек Р. Ассемблер на примерах. Базовый курс / Р. Марек. – СПб : Наука и техника, 2005. – 240 с. : ил.

 8. Юров В. Ассемблер: учебник / В. Юров. – СПб : Питер Ком, 2000. – 623 с. : ил.

Форми та методи навчання: 

лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання: 

 • поточний контроль (70%): контроль знань під час лабораторних та практичних занять;

 • підсумковий контроль (30%, іспит)

Мова навчання: 

українська

 
Викладачі: 
Зображення користувача uvzilinskiy.

Зілінський Юрій