ХХIІ Міжнародна науково-практична конференція

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ХХIІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ імені Михайла Остроградського „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”

 

Мета конференції:

 

― залучення студентства до наукової діяльності;

― обмін досвідом та ідеями між молодими вченими, які представляють різні наукові школи;

― стимулювання творчої діяльності молодих науковців;

― ознайомлення молоді з результатами останніх досліджень та інноваційними тенденціями в науці.

 

Тематичні напрями роботи конференції

 

– Геометричне моделювання технічних процесів.

– Геотехнічна механіка.

– Інженерне матеріалознавство.

– Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології.                                                                                             

– Проблеми створення нових машин і технологій.

– Транспорт. Дорожні та будівельні машини.

– Інноваційність прогресивних методів обробки і технологічного обладнання. 

– Геодезія, землевпорядкування та кадастр.

– Екологічна безпека.

– Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки.

– Механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні.

– Проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки. Стратегія розвитку туристичного бізнесу.

– Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг.

– Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук.

– Проблеми мовознавства та викладання іноземних мов.

– Біотехнологія та здоров’я людини.

 

 

Робочі мови конференції:

Українська, російська, англійська.

 

Контрольні дати

25.03.2015 – кінцевий термін подання матеріалів для участі в конференції;

15.04.2015 ― 9:00-10:00 ― реєстрація учасників – вестибюль навчального корпусу № 5 (б-р Пушкіна,  3, перший поверх);

   10:00-12:00 ― відкриття конференції, пленарне засідання ― актова зала навчального корпусу № 5;

   12:00-17:00  ― робота секцій.

 

 16.04.2015  ―  10:00-13:00   ― робота секцій;

   13:30-14:00 ― пленарне засідання, підбиття підсумків конференції, обговорення та прийняття рішення, закриття конференції – конференц-зала навчального корпусу № 1.

 

Програмний комітет:

Голова:

ЗАГІРНЯК М.В. ― ректор КрНУ імені Михайла Остроградського.

 

Члени програмного комітету:

 

НИКИФОРОВ В.В. – перший проректор КрНУ імені Михайла Остроградського;

Гайдош АЛЬФОНЗ ― заступник декана факультету природничих наук університету Матея Бела, Словацька Республіка;

МАРЕК ДРИМАЛ ― завідувач кафедри природничих наук університету Матея Бела, Словацька Республіка;

НАПХОНЕНКО Н.В. ― проф. «Південно-Російського державного політехнічного університету (Новочеркаський політехнічний інститут)» імені М. І. Платова, Новочеркаськ, Росія;

 

 

Організаційний комітет:

Голова:

Солошич І.О. ― керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів та молодих учених.

Члени організаційного комітету:

 

ТРОЦКО О.В. ― начальник науково-дослідної частини;

воробйов в.в. ― директор навчально-наукового інституту механіки і транспорту;

Мосьпан В.О. ― декан факультету електроніки та комп’ютерної інженерії;

Почтовюк А.Б. ― декан факультету економіки і управління;

БАХАРЄВ В.С. ― декан факультету природничих наук;

ПОЯСОК Т.Б. ― декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук.

 

Організаційні секретарі:

 

зБИРАННИК О.М. ― голова ради молодих учених університету;

САКУН О.А. ― заступник голови ради молодих учених університету.

 

Порядок оформлення участі в конференції

 

До участі в конференції запрошуються студенти та молоді вчені (віком до 35 років).

Перелік матеріалів, що надсилаються:

― заявка на участь у конференції відповідно до  наведеної форми;

― тези доповіді (обсяг тез ― до двох сторінок формату ― А4, поля зліва, справа, зверху, знизу по 2 см, міжрядковий інтервал ― одинарний).

Стиль НАЗВИ: шрифт Times New Roman 10 pt, напівжирний курсив, усі літери великі, без відступу, вирівнювання по центру, інтервал перед  6 pt, після 10 pt.

Стиль АВТОРІВ: розташування через рядок після назви тез, шрифт Times New Roman, 10 pt, напівжирний курсив, без відступу, вирівнювання з лівого боку. Ліворуч прізвище, потім ― ініціали. За необхідності допускається розташовувати по два прізвища в одному рядку. Повна  назва організації з нового рядка з вирівнюванням ліворуч.

Стиль ТЕКСТУ ТЕЗ: через рядок після назви організації, шрифт Times New Roman, 10 pt, звичайний, абзац 1,25 см, вирівнювання по ширині, заборона переносів.

Стиль РИСУНКІВ: рисунки виконують у програмах Visio або Corol, вирівнювання по центру.

Стиль ФОРМУЛ: шрифт Times New Roman   10 pt, звичайний, вирівнювання по центру. Для редактора формул наступні параметри: великі, малі грецькі літери та символи – шрифт Symbol, інші Times New Roman Cyr.

Стиль ТАБЛИЦЬ: великі таблиці розташовують подібно до рисунків.

Список ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: розташування через рядок після тексту тез.

 

Матеріали надсилаються на Е-mail: nauka_kdu@mail.ru.

39600, Полтавська обл., м. Кременчук,     вул. Першотравнева, 20, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, науково-дослідна частина.

Отримати необхідну інформацію про проведення конференції, завантажити інструкції щодо оформлення матеріалів конференції, зареєструватись та подати на розгляд до Оргкомітету тези доповіді Ви можете на сайті конференції http://apgs.kdu.edu.ua/

 

Видання матеріалів конференції

За результатами конференції буде видано збірник тез доповідей. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори і наукові керівники. Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії.

Контактні телефони

зБИРАННИК Оксана Миколаївна: 067-1130911,

099-9832796.

САКУН Оксана Анатоліївна: 067-5949142.

Для отримання матеріалів конференції необхідно сплатити кошти: 80 грн (без ПДВ) ― для отримання збірника тез конференції; друкування тез у збірнику – (одна сторінка формату А4) – 30 грн (без ПДВ). Поштові витрати на відправку збірника тез доповідей сплачуються додатково.

 

Відшкодування витрат сплачувати за такими реквізитами:

Отримувач: ФОП Щербатих О.В.

Банк: ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 331401

Р/р 26005054618523

Код ЄДРПОУ  2405209715 

Призначення платежу: відшкодування витрат за видання тез доповідей за публікацію в ЗМК "Актуальні проблеми" (ПІБ учасника, ВНЗ).

Витрати на проїзд, проживання та харчування здійснюються за власний рахунок учасників конференції.

 

Заявка

 

учасника Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ________

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) _______________________________________

Факультет, курс (посада, кафедра) ____________

Назва секції _______________________________

Назва доповіді ____________________________

Підпис учасника конференції ________________

Дата заповнення  __________________________


Міністерство освіти і науки України,

Кременчуцький національний

університет

 імені Михайла Остроградського,

Університет Матея Бела

(Словацька республіка),

Технічний Державний університет шляхів сполучення

(Китайська народна республіка),

Народна академія ім. Яна Гуса

(Чеська республіка),

Південно-Російський державний політехнічний університет (Новочеркаський політехнічний інститут) імені М. І. Платова (Російська Федерація),

Вітебський державний університет

 ім. П.М. Машерова (Білорусь)

 

 

ХХІI  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

СУСПІЛЬСТВА»

 

Запрошення

на конференцію

 

15 – 16  квітня 2015 р.

м. Кременчук

Додати новий коментар