Студентська наука

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою навчального процесу на кафедрі, адже у нас створені всі умови для того, щоб студенти могли реалізувати свої здібності до наукової роботи.

Студенти кафедри беруть участь у:

 • кафедральних науково-дослідних роботах;
 • бюджетних фундаментальних та прикладних науково-дослідних роботах;
 • конкурсах наукових студентських робіт;
 • Всеукраїнських студентських олімпіадах з профільних та загальноосвітніх дисциплін;
 • наукових студентських гуртках, наукових семінарах;
 • регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Також на базі кафедри проводиться ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади “Комп’ютерні системи та мережі”.

Безпосереднє керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснюють досвідчені викладачі кафедри. Найбільш обдаровані студенти, за результатами науково-дослідної роботи під час навчання, рекомендуються до навчання в аспірантурі.

На кафедрі діє Товариство студентів, аспірантів та молодих учених (ТСАМУ). Метою діяльності ТСАМУ є сприяння розвитку наукової, дослідної, організаторської та творчої діяльності студентів кафедри. Основними напрямками діяльності ТСАМУ кафедри є:

 • залучення студентів до наукової роботи, допомога у пошуку наукових керівників, тем для досліджень;
 • інформування студентів про наукові заходи, конференції та семінари, що проводяться на кафедрі, в КрНУ та інших ВНЗ України;
 • участь в організації щорічної міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» та Всеукраїнської наукової конференції «Математичне моделювання та математична фізика»;
 • участь в організації наукових семінарів магістрантів кафедри;
 • моніторинг грантових програм та висвітлення інформації про умови участі в них;
 • висвітлення на сайті кафедри цікавої для студентів інформації, подій в університеті та на кафедрі, що стосуються наукової діяльності.

За останні роки студенти кафедри неодноразово ставали призерами та переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад: