Методичне забезпечення (ОКР Бакалавр)

 

Перелік методичного забезпечення для дисциплін ОКР "Бакалавр"

 

Дисципліна Наявне методичне забезпечення
Алгоритми і методи обчислень Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ до практичних робіт, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Англійська мова Робоча програма, Навчальна програма, МВ до практичних робіт, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Архітектура комп'ютерів Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо виконання курсової роботи (проекту), МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Безпека життєдіяльності, цивільний захист Робоча програма, Навчальна програма, МВ до практичних робіт Детальніше...
Вища математика Робоча програма, Навчальна програма Детальніше...
Дискретна математика Навчальна програма, МВ до практичних робіт, МВ щодо виконання РГР, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Економіка та організація виробництва Робоча програма  Детальніше...
Захист інформації в комп'ютерних системах Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Інженерія програмного забезпечення Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо виконання курсової роботи (проекту), МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Комп'ютерна графіка Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо виконання РГР, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Комп'ютерна електроніка та схемотехніка Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо виконання РГР, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Комп'ютерна логіка Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо виконання курсової роботи (проекту), МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Комп'ютерні мережі Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо виконання курсової роботи (проекту), МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Комп'ютерні системи Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ до практичних робіт, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Логічне програмування Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Обробка сигналів та зображень Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо виконання РГР, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Обчислювальна техніка Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Організація баз даних Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо виконання курсової роботи (проекту), МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Паралельні та розподілені обчислення Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Периферійні пристрої Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Правове регулювання суспільних відносин в Україні Робоча програма Детальніше...
Прикладне програмування Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Програмування Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо виконання курсової роботи (проекту), МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Програмування гіпертекстових та інтерфейсних додатків Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо виконання РГР, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Програмування для OC UNIX Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Системне програмне забезпечення Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ до практичних робіт, МВ щодо виконання курсової роботи (проекту), МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Системне програмування Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ до практичних робіт, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Теорія ймовірностей і математична статистика Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ до практичних робіт, МВ щодо виконання РГР, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Теорія інформації та кодування Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо виконання РГР, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Технологія проектування комп'ютерних систем Робоча програма, Навчальна програма, МВ до лабораторних робіт, МВ щодо виконання курсової роботи (проекту), МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Українознавство Силабус, МВ щодо семінарських занять, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...
Фізика Робоча програма Детальніше...
Фізичне виховання Робоча програма, Навчальна програма Детальніше...
Філософія Навчальна програма, МВ щодо семінарських занять, МВ щодо самостійної роботи Детальніше...

 

Перелік методичного забезпечення щодо проходження практик та дипломування для ОКР "Бакалавр"

 

Назва Наявне методичне забезпечення
Дипломування Методичні вказівки щодо виконання і оформлення бакалаврських робіт (загальні вимоги) Детальніше...
Переддипломна практика МВ щодо проходження практики Детальніше...
Проектно-технологічна практика МВ щодо проходження практики Детальніше...