Вступ до аспірантури

 

Аспірантура і докторантура. Підготовка доктора філософії (PhD)

Детальніше...

 

Перелік спеціальностей в аспірантурі

№ з/п

Галузь знань

№ з/п

Навчальна спеціальність

1

01 Освіта

1

015 Професійна освіта

2

03 Гуманітарні науки

2
3

032 Історія та археологія 035 Філологія

3

05 Соціальні та поведінкові науки

4

051 Економіка

4

07 Управління та адміністрування

5

073 Менеджмент

5

10 Природничі науки

6

101 Екологія

6

12 Інформаційні технології

7

122 Комп’ютерні науки

7

13 Механічна інженерія

8

131 Прикладна механіка

9

132 Матеріалознавство

10

133 Галузеве машинобудування

8

14 Електрична інженерія

11

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

9

17 Електроніка та телекомунікації

12

171 Електроніка

 

Перелік спеціальностей в докторантурі

№ з/п

Галузь знань

Cпеціальність

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

3

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

4

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

5

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

Термін підготовки в аспірантурі:

  • очна (денна, вечірня) - 4 роки.

Термін підготовки в докторантурі:

  • денна - 2 роки.

В університеті працюють 7спеціалізованих вчених рад з правом прийому до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня докторів і кандидатів технічних наук

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ

1. Заява.
2. Особова картка (форма П-2ДС).
3. Копії диплома магістра та додатка до нього.
4. Шість фотокарток розміром 3х4 см.
5. Договір або контракт про підготовку аспіранта.
6. Копія приписного свідоцтва (за наявності).
7. Копії першої сторінки паспорту і довідки про ідентифікаційний код.

Прийом документів до аспірантури здійснюється з 01 по 30 червня кожного року