Діяльність кафедри

Факультет є одним з найпотужніших в університеті, де начаються близько 700 студентів денної форми, які готуються за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Кафедру „Комп’ютерні та інформаційні системи” було організовано у результаті реорганізації кафедри «Комп’ютерна техніка та програмування», створеної у січні 1994 року за ініціативи директора Кременчуцького філіалу Харківського державного політехнічного інституту В.Є. Маслова та заступника директора філіалу з наукової роботи А.В. Лугового, з метою забезпечення базової комп’ютерної підготовки студентів усіх спеціальностей. Це завершило етап формування матеріальної бази та складу викладачів для читання дисциплін загальної комп’ютерної підготовки. 

Зміна основних пріоритетів у діяльності кафедри „Комп’ютерна техніка та програмування” відбулася 2000 року. Вона була реорганізована в кафедру «Комп’ютерні та інформаційні системи» (КІС).

Вид діяльності випускника кафедри: інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; розробник комп’ютерних програм; програміст прикладний; програміст системний; виробництво електронних обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; монтаж та ремонт електронних обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки.