Вітаємо на сайті кафедри КІС!

Діяльність кафедри

Кафедра «Комп’ютерні та інформаційні системи» утворена у січні 1994 року. З 1997 року почала підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі».

Наразі веде підготовку здобувачів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» та рівня «доктор філософії» за напрямом «Інформаційні технології».

Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький склад, активно співпрацює з вітчизняними та закордонними академічними установами та IT-компаніями та займається прикладними науковими дослідженнями у галузі інформаційних технологій.

Первинні посади випускника ОПП «Комп’ютерна інженерія»:

  • розробник програмного забезпечення (Software Engineer, SE): System Programmer, Application Programmer; Web Developer, Data Engineer;
  • системний адміністратор: System Administrator of Network / Database / Domain;
  • аналітик: Computer Systems Analyst, Data Analyst, Data Scientists, Malware Analyst;
  • тестувальник: QA Engineer, QA Tech Lead;
  • керівник проекту: Project Manamer (PM), Senior PM, Team Lead, Product Manager, Technical Lead, System Architect, Director of Engineering;

інші посади:

  • Research Engineer, Support, ERP/CRM, Game Designer, Security Specialist та ін.