best resume writing services 2014 brisbane homework 5th grade problem solving and critical thinking business continuity plans and disaster recovery plans
Аватар пользователя lugovoy

Луговой Анатолий Васильевич

Биография: 

Заслужений працівник освіти України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Закінчив електромеханічний факультет Криворізького гірничорудного інституту у 1962 році. У 1969 році захистив дисертацію на отримання наукового ступеню кандидата технічних наук в Московському енергетичному інституті. Доцент з 1971 року, професор з 2011 року. З 1985 року по 2000 рік завідувач кафедри систем автоматичного управління та електроприводу, з 2000 року по 2018 рік завідувач кафедри комп’ютерних та інформаційних систем.

З 1993 по 2012 рік проректор з наукової роботи, економіки та міжнародних зв’язків університету.

За час роботи підготовлено 3 кандидати наук з питань дослідження і вдосконалення електромеханічних систем і систем автоматичного керування.

Підготовлено і видано в співавторстві підручник для студентів вищих навчальних закладів «Моделювання електромеханічних систем», 2001 рік, обсягом 30 друкованих аркушів та навчальні посібники рекомендовані міністерством освіти та науки України для студентів вищих навчальних закладів: «Численные методы решения задач на персональных компьютерах» 2002 рік обсягом 31 друкований аркуш; «Микропроцессоры: архитектура и принципы функционирования» 2002 рік, обсягом 31,75 друкованих аркуша; «С++: решение инженерных задач» 2005 рік, обсягом 21 друкований аркуш.

В 2015 році в співавторстві підготовлена і видана монографія «Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж» обсягом 20 друкованих аркушів.

За період роботи опубліковано близько 200 наукових праць і отримано 8 патентів. Протягом 1980 – 2015 років був керівником більше 50 госпдоговірних та бюджетних науково-дослідних робіт різних напрямків, результати яких були впроваджені на багатьох підприємствах країни.

Дисципліни, що викладаються «Дослідження та проектування комп’ютерних систем та мереж», «Мережні інформаційні технології», «Методологія та організація наукових досліджень», «Патентознавство та авторське право».

Коло наукових інтересів: архітектура комп’ютерних мереж та технології передачі даних, теорія підготовки та прийняття рішень, інтелектуальні системи.

Наукова і науково-педагогічна співпраця з Київським політехнічним інститутом, Національним авіаційним університетом, Тернопільським економічним університетом.