Наукова робота

Всі викладачі кафедри виконують науково-дослідну роботу в межах робочого часу викладача.